Et automatisk brandalarmeringsanlæg registrer en brand i begyndelselsesfasen, hvor branden eller røgen opdages af røg- eller termodetektorer og afgiver en automatisk alarmoverførsel til brandvæsenet. Anlægget tilkalder tillige særligt instrueret personale, der kan medvirke til at begrænse branden.

ABA-anlægget kan desuden aktivere andre sikringssystemer, der er sammenkoblet med anlægget. Disse sikringssystemer kan bl.a. være:

 • Varslingsanlæg (VAR)
 • Automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL)
 • Brandventilationsanlæg (ABV)
 • Sprinkleranlæg (AVS)

ABA-anlæg kan anvendes i alle slags bygninger og består af en eller flere centraler, detektorer og alarmtryk.

I nogle tilfælde kræver myndighederne, at der installeres et ABA-anlæg. I andre tilfælde vælger  bygningens ejer eller virksomheden selv at installere det. Husk også at checke forsikringsbetingelserne – der stilles tit krav om brandsikring således, at skadens omfang og tabet begrænses mest muligt.

Og selvfølgelig er vi DBI-certificeret til projektering, installering samt servicering af automatisk brandalarmeringsanlæg. Vi sørger for alt lige fra projektering til godkendelse hos de lokale brandmyndigheder, herunder sørger vi for orienteringsplaner, myndighedsbehandling, instruktion af personale eller driftsansvarlig m.m.

Firmaet er bl.a. godkendt indenfor følgende produkter/centraler:

 • 232.159 ANX 95 Kun service
 • 232.164 ESA Kun service
 • 232.178 ESCO Kun service
 • 232.179 ESCO 4 Kun service
 • 232.215 ESA 1 Kun service
 • 232.218 Mx-4000
 • 232.221 Mx-1000
 • 232.234 FX-system
 • 232.239 EBL 128, type 4550
 • 232.252 1x
 • 232.258 EBL 512 G3, type 5000/5001
 • 232.266 Duo-Cel
 • 232.268 Mx-5000
 • 232.270 Smartline 20/4
 • 232.273 Horizon

 

Det er dog ikke ensbetydende med, at vi ikke kan give tilbud på andre anlæg. Ring og få et uforpligtende tilbud.

De ABA-anlæg, som myndighederne har krævet installeret, skal som udgangspunkt inspiceres 1 gang årligt af et akkrediteret inspektionsselskab. Endvidere skal der udføres lovpligtigt serviceeftersyn ligeledes 1 gang årligt af godkendt ABA-installatør. Securpro ApS sørger for rettidig serviceeftersyn samt at anlægget overholder de gældende driftsmæssige forskrifter, der eksisterer på området.

Det er vigtigt at foretage service på anlægget, da det er med til at forebygge fejl og mangler, herunder blindalarmer, således at der ikke forekommer unødig alarmoverførsel til brandvæsenet.

Ønsker I et tilbud på installation af nyt ABA-anlæg, udvidelse af eksisterende anlæg, eller et oplæg til serviceaftale, er I velkommen til at kontakte Securpro ApS.