Der er mange gode grunde til at sørge for brandsikring af såvel virksomheder som private hjem.  Brandsikring kan være mange ting lige fra branddøre, brandventilation, nød- og panikbelysning, sprinkleranlæg, røgdetektor i private hjem, slangevinder, brandslukningsudstyr og meget andet. Blandt andet kan et anlæg detektere en brand hurtigt – og ved en hurtig reaktion kan man redde menneskeliv.  Ydermere kan en hurtig og effektiv advarsel være med til at begrænse det økonomiske tab og skadernes omfang mest muligt.

Brand- og varslingsanlæg i virksomheder kan kobles op til brandvæsenet, og hvis en brand opstår, udløses automatisk alarmering af brandvæsenet.

En brand udgør en alvorlig trussel mod personale, materiel og værdier og kan i værste fald betyde lukning af en virksomhed med store økonomiske tab til følge eller for en familie kan det betyde, at ens ejendom og alle ens ting forsvinder i flammerne.

ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg)

Læs mere om ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg) her

ABV (automatisk brandventilationsanlæg)

Læs mere om ABV (automatisk brandventilationsanlæg) her

ABDL (automatisk branddørslukningsanlæg)

Læs mere om ABDL (automatisk branddørslukningsanlæg) her

AVA (varslingsanlæg)

Læs mere om AVA (varslingsanlæg) her

Sprinkleroverførsel

Læs mere om Sprinkleroverførsel her

Røgalarmanlæg

Læs mere om Røgalarmanlæg her

Nød- og panikbelysning

Læs mere om Nød- og panikbelysning her